CEBASS

Centrální evidence bezpečnostních analýz silniční sítě

O cebassu


CEBASS neboli „Centrální Evidence Bezpečnostních Analýz Silniční Sítě“ je systém, který vznikl na půdě ČVUT v Praze, Fakulty dopravní ve spolupráci se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR. Aplikace slouží nejen pro potřeby zpracování dat získaných při bezpečnostních inspekcích, ale i k jejich účinnému řízení, tj. pro prezentaci evidovaných rizik a jejich následnou eliminaci. Součástí každého záznamu je standardizovaný popis deficitu obsahující specifikaci závady a její lokalizaci, uvedení míry závažnosti a stanovení náročnosti realizace navrhovaného sanačního opatření. Kvůli zvýšení názornosti každý záznam obsahuje i ilustrativní fotografii. Návrhy sanačních opatření správci sledované silniční sítě koncepčně nastiňují, jak a jakým způsobem dosáhnout

v řešené lokalitě adekvátní úroveň bezpečnosti silničního provozu. Primární benefit aplikace lze spatřovat v možnosti konkrétního vyjadřování se k jednotlivým záznamům ze strany odpovědného správce pozemní komunikace. Správce má možnost uvést, zda deficit akceptuje, respektive aktuálně řeší, nebo jestli jej již odstranil. Protože aplikace pracuje s takto „živými“ daty, je možno pomocí intuitivního a názorného statistického vyhodnocení aplikovat efektivní management kontroly aktuální fáze prací při eliminaci zaznamenaných dopravně - bezpečnostních deficitů. Aplikace také rozlišuje několik rolí uživatelů, kterým přísluší různá práva. Například odborná veřejnost má možnost pouze nahlížet do jednotlivých sestav deficitů. Avšak vyjadřovat se ke stavu prací mohou pouze odpovědní správci.

Pro dosažení požadované uživatelské přívětivosti, webová aplikace umožňuje záznamy zobrazit nejen ve standardním prezentačním rozhraním, ale také v mapovém podkladu. Uživatelům je umožněno upravit si sestavy deficitů dle potřeby a statisticky je vyhodnocovat. Výhodou systému je jeho modulárnost, tedy možnost prohlížení výsledků jednotlivých bezpečnostních inspekcí, ve standardizovaném rozhraní. Každá bezpečnostní analýza tak může být zaměřena na různorodou tématiku. Aplikace pochopitelně nabízí možnost jednotlivé záznamy exportovat do standardních formátů a využít tak data i pro jiné účely. Aktuálně jsou podporovány výstupy formátů XML, CSV, XLSX a PDF.

Partneři


Kontaktujte nás

ČVUT v Praze Fakulta dopravní

Horská 2040/3
Praha 2
128 03

karel_kocian

Karel Kocián

+420 607 592 412
kocian@fd.cvut.cz

josef_kocourek

Josef Kocourek

+420 224 359 539
kocourek@fd.cvut.cz


Kontakní formulář